Kocka u izometriji

Kocka u izometriji jedna je od 50 animacija na CDu "Tehničko crtanje kroz animacije" autora Zorana Kalinića. Više o radu autora pogledajte na - www.kalinic.info.

Education

NEDERMAN - VISOKI VAKUUM - CJEVARIJA - SHIPYARD - WELDING

VISOKOVAKUUMSKI ODSIS DIMOVA KOD ZAVARIVANJA U CJEVARIJI BRODOGRADILIŠTA.

Science & Technology

hidraulične turbine i hidraulični udar-water turbines and water hammer

mali video rad o tipovima turbina/video clip showing diferent types of turbines.

Science & Technology
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. Next »